Muziek maakt slim


Muziek maakt slim

Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen:

•Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ. 

•Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming. 

•Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden. 

•Leerlingen van de basisschool die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep.
Amerikaanse onderzoeken

Musicerende kinderen hebben een beter wiskundig en natuurkundig inzicht. Zowel het abstractievermogen als het analytisch denken waren bij deze kinderen beter. Deze resultaten ontstaan, doordat musiceren een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen.
De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan, zij bepalen uiteindelijk de intelligentie. Deze ervaringen moeten in leerplannen worden meegenomen en muziekbeoefening moet op zeer jonge leeftijd worden geactiveerd. Hierdoor kunnen op lange termijn academische resultaten positief worden beïnvloed.
Bronnen: NAMM Playback 4/97 / Onderzoekers; Dr. Frances Rauscher (Psychologe, University of Winconsin) en Dr. Gordon Shaw (fysicus, University of California). 

Meer weten over de onderzoeksresultaten? Bezoek dan muziekmaaktslim.